دانلود رمان قربانی یک بازی احمقانه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

 دانلود رمان قربانی یک بازی احمقانه pdf از پروانه.ق با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان پروانه.ق مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

نگـاهی به دور و برش انداخت ، همه جا پر از درخت بود ، در آن شرایط حتی قادر نبود نوع درخت ها را از هم تشخیص دهد فقط مـیـدیـد آنقدر بلند هستند که جلوی ورود نور خـورشیـد به محوطه را گرفتـه اند.باز هم بایـد مـی دویـد نمـی دانست به کجا ! مقصدی وجود نداشت

فقط مـی دویـد بایـد مـی دویـد کم کم احساس ضعف مـی کرد ، پاهایش ذوق ذوق مـی کرد و چشمانش مـی سوخت وهمه جا را از پشت پرده اشک تار مـی دیـد

قلبش دیوانه وار به قفسه سینه مـی کوبیـد طوری که…..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

مهسا نوشته شده توسط:

دیدگاه بسته شده است